Od tých najmenších až po tých najväčších
1. decembra 2019
Merali sme si jazyky
5. decembra 2019

„Len málo je takých, ktorí vidia svojimi vlastnými očami a cítia svojím vlastným srdcom.“ Albert Einstein

Dňa 4.12.2019 o 14:00 hod. sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže. Jedná sa už o XXII. ročník súťaže a  II. ročník ceny profesora Miroslava Kusého, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a odborným garantom je Celoštátna komisia Olympiády ľudských práv v spolupráci s UNESCO Chair for Human Rights Education na Univerzite Komenského v Bratislave a s Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku. Cieľom Olympiády ľudských práv je prispieť k ľudskoprávnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu k demokratickému občianstvu, celkovej kultivácii poznatkov a postojov študujúcej mládeže a tým k posilňovaniu základných pilierov demokracie.

Nosná téma XXII. ročníka OĽP je:“Výzvy pre demokraciu a ľudské práva v Európe 21. storočia“. Školského kola OĽP sa zúčastnilo 16 žiakov všetkých ročníkov. Úlohou žiakov bolo riešiť problémové úlohy z tematiky ľudských práv a demokracie. Všetci žiaci dokázali, že problematika ľudských práv im nie je cudzia. Priamo do krajského kola Olympiády ľudských práv, ktoré sa uskutoční 6. februára 2020 v Banskej Bystrici postúpil žiak Filip Priškin z III.B triedy, 2.miesto obsadila žiačka Janka Sihelská z II.A triedy a 3.miesto obsadil žiak Miroslav Kmeť z I.B triedy. Víťazom srdečne gratulujeme!

Lucia Fajčíková

Show Buttons
Hide Buttons
error: Tento obsah je chránený!