Charakteristika školy

Vďaka vzdelávaciemu a výchovnému programu táto moderná škola, rešpektujúca tradičné hodnoty, umožňuje aby z dieťaťa vyrástol mladý človek s pevnými morálnymi zásadami, ochotný a schopný pomáhať slabým. Najmodernejšia didaktická technika pomáha mladému pedagogickému kolektívu sprostredkovať predpísaný učebný obsah atraktívnym a efektívnym spôsobom. Celostnému rozvoju osobnosti napomáhajú bohaté mimovyučovacie aktivity. Študenti majú svoju školu radi a rodičia majú istotu, že svoje deti dali na správnu cestu, s dobrou možnosťou uplatnenia na trhu práce. Viac ako polovica absolventov z posledných rokov pokračuje v štúdiu na vysokých školách.

Stredná zdravotnícka škola Lučenec  je medzinárodne certifikovanou vzdelávacou inštitúciou – International Education Society, London (IES), preto majú absolventi možnosť získať medzinárodný certifikát IES čo im uľahčuje uplatnenie sa v zahraničí.

V nezávislom hodnotení kvality stredných škôl banskobystrického kraja sa škola umiestňuje v prvej desiatke. INEKO

 Naša škola patrí medzi TOP 25 stredných škôl  na Slovensku, ktoré v pridanej hodnote vo vzdelávaní, dlhodobo dosahujú úroveň  nad očakávaním. Pridanú hodnotu meria NÚCEM porovnaním výsledkov maturantov s ich výsledkami spred 4 rokov v monitore 9.

Uplatnenie absolventov SZŠ na trhu práce je najlepšie zo všetkých odborných škôl na Slovensku. Je to spôsobené aj akútnym nedostatkom zdravotníckeho personálu na Slovensku. Zdravotnícke zariadenia ponúkajú náborové príspevky, lacné ubytovanie a možnosť štúdia popri zamestnaní. Mnohí nachádzajú pracovné príležitosti v zahraničí, hlavne v susednom Rakúsku, ale i Česku, Nemecku, Veľkej Británii ..., kde si vedia ich šikovnosť a um vážiť nielen v morálnej rovine. Pomáha im k tomu aj dvojjazyčnosť odborného vyučovania (v angličtine i nemčine)
 
 
Show Buttons
Hide Buttons
error: Tento obsah je chránený!