Obhajoba prác SOČ  s rúškom a pod rúškom tajomna
19. marca 2021
Krajské kolo SOČ dištančne
29. marca 2021

Predstava o budúcnosti

Dňa 24. marca 2021 nás štvrtákov „navštívila“ cez ZOOM pani Tomišová z kariérového poradenstva.  Síce už väčšina z nás má jasný cieľ do budúcnosti a vieme, kam pôjdeme ďalej študovať alebo pracovať, ale i tak sme nesmierne radi, že nám takto spestrila náš všedný stereotyp. Na začiatok sme sa všetci predstavili a opísali predstavy o našej budúcnosti. Následne nás oboznámila s aktuálnym trhom práce. Dala nám tipy, aké povolania sú platené najlepšie, pri akých profesiách je nezamestnanosť najnižšia alebo aké zručnosti od nás budú vyžadovať v práci. Taktiež sme veľa komunikovali o hodnotách dôležitých pre nás v našom budúcom povolaní. Na záver sa chceme poďakovať pani Tomišovej , že si pre nás našla čas a poskytla nám tieto dôležité informácie, a že nám ponúkla pomoc či už pri výbere vysokých škôl, alebo voľbe budúceho zamestnania.

                                                                                                                            Annamária, 4.B