Predstava o budúcnosti
25. marca 2021
Čitateľský maratón
8. apríla 2021

Krajské kolo SOČ dištančne

 Máme postup na celoštátnu prehliadku…

Keďže máme  stále nepriaznivú epidemiologickú situáciu na Slovensku, tak  tento školský rok sa krajské kolo prehliadky stredoškolských odborných prác konalo znovu dištančne. Pre nás žiakov a ani komisiu to nebolo nič nové, keďže takýmto spôsobom fungujeme už rok.

Ráno 26.marca 2021 sme všetci súťažiaci zasadli za počítače a čakali, čo sa bude diať. Stres a napätie stúpali, ale zvládli sme to bravúrne. Naša škola mala zástupcov z oboch tretiackych tried v štyroch súťažných odboroch.

Ešte raz by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať všetkým našim konzultantkám a postupujúcim žiakom – spolužiakom držíme palce v celoštátnom kole.

Školu reprezentovali žiaci v týchto súťažných odboroch:

01-problematika voľného času

Sarah Vivien Stančíková, Petra Kováčová, Vanda Juhásová / 3.A/- Paranormalita, paranormálne javy – získali 3. miesto

06- zdravotníctvo, farmakológia

Janka Sihelská, Patrícia Kozlíková, Laura Oláhová /3.A /- Darovanie kostnej drene  –  2. miesto

Veronika Budáčová  /3.B /- Diabetes a ja –  4. miesto

16-Teória kultúry, umenia a umelecká, odevná tvorba

Viktória Hikkerová, Monika Babicová  /3.B /- Krása našich predkov

17- pedagogika, psychológia, sociológia

Bianka Budzáková  /3.B /- Validácia- most k nepoznanému – 2. miesto

Jenifer Kovácsová  /3.B /- Münchausenov syndróm –  3. miesto

Gratulujeme !!

Držíme palce postupujúcim prácam na celoštátnu prehliadku SOČ.

Viki Hikkerová 3.B