„Náhradná“ Valentínska kvapka krvi na Strednej zdravotníckej škole…
22. apríla 2021
Ostávajú nám len 4 hodiny
27. apríla 2021

Deň Zeme online

22. apríl je v kalendári Dňom Zeme a my druháci sme si ho na našej zdravotke pripomenuli počas pandémie netradičnou formou. Zúčastnili sme sa vďaka našej pani profesorke Czakovej online prednášky a diskusie s pánom Bírom, manažérom kvality ovzdušia BBSK. Prihlásených bolo až 94 škôl z celého Slovenska. Odborník v oblasti ekológie nás motivoval k myšlienke využívania bicyklov, kompostu, k možnostiam recyklácie odpadu. Vďačíme za rozšírenie obzorov v oblasti lokálnej klímy a ovzdušia, za nové poznatky o možnostiach vykurovania príbytkov a informácie o alternatívach, ktorými môžeme zabrániť prílišnému znečisťovaniu nielen v našom kraji, ale všade, kde s nimi prídeme. Nenechajme si to pre seba,  nebojme sa napomenúť spolužiaka, kamaráta alebo člena rodiny za nesprávne recyklovanie či prístup k životnému prostrediu. Za možnosť zúčastniť sa na ekologickej prednáške, ako aj za cenné praktické informácie chceme odovzdať veľké „ ĎAKUJEME“ pánovi Ladislavovi Bírovi aj našim profesorkám, ktoré nám túto aktivitu umožnili .

Lucia Peťková a Viktória Jonášová, 2.A