Deň Zeme online
22. apríla 2021
Za prácou … online
30. apríla 2021

Ostávajú nám len 4 hodiny

Bývalý zdravotnícky záchranár B. Th. Marek Kaba sa dal na osvetu. Chodí medzi mládež a komunikuje s nimi o pálčivých témach dnešnej doby. V rámci prísnych hygienických opatrení 27.4 navštívil aj nás prvákov. Pripravil pre nás zaujímavé témy ohľadom (ne)bezpečného internetu, sociálnych sietí, nelátkovej závislosti podložené domácimi aj zahraničnými výskumami. Nenútenou formou sme sa sme zapájali do debaty, odhalili sme aj vlastné skúsenosti, prezentovali svoje názory. Hľadali sme napríklad riešenie, akou formou by sme mohli zmysluplnejšie  tráviť náš drahocenný čas. Počítali sme: Ak pred obrazovkami strávime 6 hodín denne ako priemerný slovenský teenager, spíme aspoň 7 hodín, v škole strávime ďalších 7 hodín, koľko času nám ostane na všetko ostatné? Polovica nás komunikovala alebo komunikuje s neznámymi osobami, prezrádzame svoje osobné údaje, zverejňujeme svoje fotky, medializujeme svoje záujmy…  Bol to dobrý námet na zamyslenie sa nad hrozbami činností, ktoré sú súčasťou nášho každodenného života.

I.A  a  I.B.