Ostávajú nám len 4 hodiny
27. apríla 2021
Celoštátna prehliadka SOČ online
3. mája 2021

Za prácou … online

Dňa 29. apríla 2021 sme sa my štvrtáci, nastávajúci absolventi on-line spojili cez ZOOM s Mgr. Editou Baityovou a Ing. Adrianou Farkašovou z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Lučenci ohľadom poradenstva a vzdelávania.

Objasnili nám naše možnosti zamestnania po škole, ako trh práce, ďalšie vzdelávanie a aj služby úradu práce, kde nám priblížili absolventskú prax a rekvalifikačné kurzy. Poskytli nám veľmi užitočné webové stránky, ako postupovať  pri hľadaní si práce po ukončení strednej školy. Na záver sa chceme poďakovať, že si aj v tejto ťažkej situácii našli na nás čas a poskytli nám tieto dôležité a užitočné rady o našich možnostiach uplatnenia na pracovnom trhu doma i v zahraničí.                           

                                                                                                                                          Diana, IV.B