Letná škola v TV
24. augusta 2021
Letná škola skončila, hurá do školy.
27. augusta 2021

Hurá do školy!

Druhé letné prázdniny v dobe covidovej končia a začína ďalší školský rok s obavami o jeho priebeh. Na rozdiel od toho predošlého už vieme, že celoplošné zatváranie škôl by sa realizovať nemalo. Všetko však závisí od pandemickej situácie v štáte, kraji, okrese, škole, ale hlavne v jednotlivých triedach. Budeme robiť, čo je v našich silách, aby to všetko dobre dopadlo, ale učitelia sami na to nestačia. Potrebujeme vašu pomoc, viac ako inokedy. Pomoc žiakov i rodičov, aby sme zostali zdraví. Aby sa nestalo že škola vychovávajúca budúcich zdravotníkov  sa dostane do karantény pre nezodpovednosť niektorých z nich. Preto prosím – ZODPOVEDNE. My sme zaočkovaní a pripravení. Od Vás očakávame to isté. Všetko dobré, hlavne veľa zdravia v novom školskom roku vám želá riaditeľ školy.

 • očkovanie bude možné aj bez registrácie u MUDr. Kovácsikovej alebo na mestskom úrade
 • očkovanie bude možné absolvovať aj priamo v škole – prosím záujemcov, aby sa zaregistrovali na https://bbsk.nahradnici.sk

Informácie  pre zákonného zástupcu žiaka/ dospelého žiaka:

 • zabezpečiť pre svoje dieťa/seba každý deň dve rúška ( jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a jednorazové papierové utierky
 • v prípade, že má u svojho dieťaťa/seba podozrenie (kontakt s pozitívnym) alebo potvrdené ochorenie COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informovať triedneho učiteľa
 • povinnosťou zákonného zástupcu/dospelého žiaka je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola žiakovi nariadená lekárom alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom – za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy
 • ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne
 • odporúčame využiť možnosť samotestovania

Informácie  pre žiakov SZŠ o otvorení školského roka 2021-22

 • príchod do školy –  o 7:45 – prosíme aby rodičia do budovy školy nevstupovali
 • prváci – učebňa č. 8 na druhom poschodí
 • pekne sa oblečte – bude sa fotiť!.
 • rúško je povinné po celý čas v interiéri, aj v triede – viac v DESATORE! (Bod 1 a 2 platí len pri prechode okresu do oranžovej fázy.)

V budove školy je žiak povinný zdržiavať sa v určenej učebni so svojou triedou, aby sa minimalizoval prípadný prenos infekcie na iné triedy.

Prineste si so sebou :

 • všetky ročníky tašku na učebnice
 • prváci – + občiansky preukaz, rodný list, poznámkový zošit, pero,
 • môžete aj kvietok – všetci 🙂

Tešia sa na Vás Vaši triedni učitelia  a skvelý pedagogický zbor.