Situácia sa zhoršuje, buďte prosím obozretní
28. októbra 2021
„Budúcnosť patrí tým, ktorí veria v krásu svojich snov“
10. novembra 2021

Bazálka nie je bazalka…

Možno si na prvé počutie myslíte,že sa jedná o bylinku,no nie je to tak.Slangovo „bazálka“ znamená bazálna stimulácia čiže dávanie podnetov v rôznych oblastiach vnímania.Bazálna stimulácia je pedagogicko-ošetrovateľský koncept, ktorý vznikol začiatkom 70-tych rokov minulého storočia. Je určený hlavne deťom a dospelým s ťažkými telesnými,psychickými a zmyslovými poruchami. Podporuje vnímanie vlastného tela a identity a umožňuje vnímanie okolitého sveta a nadväzovanie kontaktu s ním. Túto koncepciu síce už poznáme, ale využili sme možnosť sa v nej ďalej vzdelávať a zdokonaľovať. Počas dvoch novembrových dní, v Diecéznom centre Jána Pavla II. v Banskej By strici, nám ( Mgr. Hergelová, Mgr. Murínová) svoje vedomosti a zručnosti odovzdávala PhDr. Karolína Maloň Friedlová,PhD. zakladateľka a riaditeľka Inštitútu bazálnej stimulácie podľa Prof. Dr. Fröhlicha vo Frýdku-Místku. Jej lektorovanie bolo ma vysokej úrovni a nové poznatky určite využijeme vo vzdelávacom procese na našej škole, ale aj na plánovanej odbornej zahraničnej stáži v Nemecku.