Bazálka nie je bazalka…
5. novembra 2021
Živý pamätník už zdobí areál našej školy.
11. novembra 2021

„Budúcnosť patrí tým, ktorí veria v krásu svojich snov“

Eleanor Rooseveltová

….v tomto duchu sa niesla prednáška o ľudských právach na tému „Dobrovoľníctvo a ja“ v 4.B triede…

Aj napriek vážnej situácii pandémie Covid-19 stále prebiehajú na našej „zdravotke“ prednášky o ľudských právach vo všetkých ročníkoch. Venujeme sa aktuálnym témam, ktoré hýbu svetom ako práva detí a dospelých, kyberšikana, migračná kríza, diskriminácia, interupcia, eutanázia, tolerancia, dobrovoľníctvo a mnohým ďalším, ktoré sa dotýkajú spoločnosti. Na väčšine prednášok sa žiaci aktívne zapájajú a diskutujú o témach, s ktorými sa už vo svojom živote stretli, a nie sú im vôbec cudzie a ľahostajné. Neboja sa argumentovať, vysloviť svoje názory-postoje a zaujímajú sa o dianie nielen na Slovensku, ale aj vo svete.

Mgr. Fajčíková & PhDr. Matúšková Jánošíková