Všetci sme z mäsa a kostí, sme si rovní …
22. novembra 2021
HURRRAAA, WIR FAHREN NACH DEUTSCHLAND
24. novembra 2021

„BUBNOVAČKA“

       19. november je Svetový deň Prevencie týrania a zneužívania detí.

      Aj naša škola sa zúčastnila aktivity s názvom „BUBNOVAČKA“ a podporila túto skvelú myšlienku, ktorej zámerom bolo, aby HLAS detí bolo počuť po celom Slovensku, aby sme dali  vedieť, že hlas detí JE DȎLEŽITÝ, zvlášť v tejto, pre deti, rodičov, ale aj pedagógov neľahkej dobe.

      Neustále sa zhoršujúca situácia ochorenia Covid 19, nám  bohužiaľ neumožnila vyjsť spoločne do ulíc a na námestia, preto sme sa zapojili do tejto aktivity on-line a spoločne sme bubnovali, lebo ticho deti pred násilím neochráni.

Medzi formy násilia patrí: 

  • Fyzické týranie
  • Psychické týranie
  • Sexuálne zneužívanie
  • Zanedbávanie
  • Šikana

Čo robiť, ak si obeťou násilia?

ZDÔVER SA BLÍZKEJ OSOBE:

  • mama, otec, stará mama, starý otec alebo iný člen rodiny,
  • učiteľka/učiteľ v škole, trénerka/tréner, susedka/sused
  • kamarátka/kamarát – osoba, ktorej dôveruješ.

Aj s blízkou osobou hovoriť o násilí môže byť veľmi náročné.

Možno potrebuješ vedieť, čo sa s tebou vlastne deje, či to, čo zažívaš je TO násilie, možno chceš vedieť, čo ťa čaká.  

Ak pre teba bude jednoduchšie rozprávať sa bezpečne s niekým neznámym anonymne na diaľku, tak

KONTAKTUJ BEZPLATNÉ LINKY POMOCI:

www.linkaadeti.sk                         Linka detskej dôvery

www.ldi.sk                                         Linka detskej istoty

www.linkanezabudka.sk              Linka dôvery – Nezábudka

Viac ako nick – Online chat          Národná linka na pomoc deťom v ohrození

„Deti sú neskutočne dôležité. Oni sú budúcnosťou sveta.“ – (Elton John)

PhDr. Iveta Matúšková Jánošíková