Wir sind in Deutschland
27. novembra 2021
Silná jazyková konkurencia
29. novembra 2021

November – mesiac prevencie

20. November je Medzinárodný deň bez fajčenia a zároveň tretí novembrový týždeň pripadá každoročne Európskemu týždňu boja proti drogám. Tieto dni sú venované prevencii, zvýšenej informovanosti o negatívnom vplyve cigariet, cigaretového dymu a o negatívnom vplyve legálnych a nelegálnych drog všetkých kategórií na zdravie ľudí a o rizikách vzniku rôznych ochorení. Je nutné zamyslieť sa nad dôsledkami svojich zlozvykov, ktoré je tak jednoduché osvojiť si, žiaľ ☹

Tieto dni prebiehali besedy s diskusiou na danú problematiku v triedach 1. a 2. ročníkov. Ide o oblasť, ktorej je nutné sa venovať neustále a nie len v mesiaci november. Po zlepšení epidemiologickej situácii bude u žiakov plánovaná spolupráca so špecialistami na danú problematiku.

Mgr. Alexandra Marko

20. November je Medzinárodný deň bez fajčenia a zároveň tretí novembrový týždeň pripadá každoročne Európskemu týždňu boja proti drogám. Tieto dni sú venované prevencii, zvýšenej informovanosti o negatívnom vplyve cigariet, cigaretového dymu a o negatívnom vplyve legálnych a nelegálnych drog všetkých kategórií na zdravie ľudí a o rizikách vzniku rôznych ochorení. Je nutné zamyslieť sa nad dôsledkami svojich zlozvykov, ktoré je tak jednoduché osvojiť si, žiaľ ☹

Tieto dni prebiehali besedy s diskusiou na danú problematiku v triedach 1. a 2. ročníkov. Ide o oblasť, ktorej je nutné sa venovať neustále a nie len v mesiaci november. Po zlepšení epidemiologickej situácii bude u žiakov plánovaná spolupráca so špecialistami na danú problematiku.

Mgr. Alexandra Marko