Nezabudli sme! Pripomíname si výročie boja za ľudské práva…
25. marca 2022
Študovať či pracovať? …
25. marca 2022

Sme doma v EÚ ?

Odpoveď sme dostali 23. marca na pôde našej školy, kde nám pútavým rozprávaním
sprostredkoval informácie pán Andrej Krchňavý v zastúpení Eúropskej komisie na Slovensku.
Tejto prednášky sa zúčastnili žiaci  rôznych ročníkov a tým obohatili svoje obzory. Dozvedeli
sme sa mnoho zaujímavých informácií ako to v Európskom parlamente funguje, aké majú
právomoci jednotlivé výbory, Európska komisia a na naše prekvapenie aj to, že vznik
Európskeho parlamentu má úzky súvis s prvou svetovou vojnou. Hovoril nám aj o
možnostiach, ktoré nám projekt EÚ- Erasmus + ponúka a dal nám do povedomia aj iné
doplnkové projekty pre mladých ľudí. – eúropský dialóg s mládežou –
https://eudialogsmladezou.sk/eu-dialog-s-mladezou/co-je-europsky-dialog-s-mladezou/ ,
účasť na euroscole – https://www.europarl.europa.eu/euroscola/en/calendar.html,
možnosti cestovania po európe vďaka programu DiscoverEU –
https://europa.eu/youth/discovereu_sk a iné.

Prednáška bola veľmi pútavá a myslím, že zaujala každého sediaceho v učebni. Ďakujeme za
túto príležitosť.

V. Jonášová 3.A