Sme doma v EÚ ?
25. marca 2022
We’ve done it
26. marca 2022

Študovať či pracovať? …

Dnešné piatkové ráno 25. marca sa pre nás, štvrtákov, začalo netradične.

Namiesto tradičných vyučovacích hodín sme začali dvoma zaujímavými prednáškami o trhu práce na Slovensku a v zahraničí. Pani Mgr. Tomišová z CPPPaP nám predstavila samotný trh práce a taktiež nám ponúkla poradenstvo. Zamestnankyne UPVSaR nás informovali o nezamestnanosti, dôležitosti ďalšieho štúdia či rôznych možnostiach absolventskej praxe. Ponúkli nám množstvo zaujímavých webových stránok, ktoré nám neboli známe, ale zároveň nám predstavili aj novú webovú stránku: www.sluzbynezamestanosti.gov.sk , kde si vieme nájsť možnosti zamestnania, či už na Slovensku, alebo aj v zahraničí. Taktiež nám dali do pozornosti dôležitý dátum 7. september, ktorý je dobré si zapamätať, ak si nechceme platiť zdravotné poistenie celkom sami (a to nie malú sumu :D). Pri pokračovaní na vysokej škole túto povinnosť preberá za nás štát.

Ďakujeme pani profesorkám PhDr. Matúškovej Jánošíkovej a Mgr. Fajčíkovej za sprostredkovanie zaujímavých prednášok.

Viki Hikkerová a Bianka Budzáková, 4.B