Oprášili sme vedomosti z prvej pomoci
2. júna 2022
Zdraví Karlovy Vary a Hradec Králové
8. júna 2022

Príbeh nekončí…

 Naše posledné zvonenie v škole sa nieslo v krásnom duchu a s krásnymi emóciami. My, hrdí štvrtáci a večernisti, sme zakončili svoje štúdium na Strednej zdravotníckej škole v Lučenci dňa 3.6.2022 v kine Apolo. Bol to pre nás nezabudnuteľný okamih. Museli sme sa rozlúčiť so všetkým, čo tak milujeme. S našou zdravotkou, s úžasnými ľuďmi v škole a so svojimi spolužiakmi. Verte mi, nebolo to jednoduché. Ale verím, že nás čaká krásna budúcnosť, kde budeme my tými anjelmi, ktorí budú s láskou pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Naše povolanie je naše poslanie a my sa tešíme, že konečne ho môžeme s hrdosťou vykonávať. Na slávnostnej rozlúčke odzneli krásne slová pána riaditeľa, našich milých tretiačok i naše emotívne príhovory. Krásny program nám vytvorili ľudový spev, umelecký prednes, hra na klavír a čerešničkou na torte boli samotné štvrtáčky. Bolo to nádherné. Ďakujeme všetkým, ktorí nám túto krásnu akciu zorganizovali. Určite to nebolo jednoduché, ale zvládli ste to bravúrne. Prajeme vám všetkým veľa úspechov, radosti a spokojnosti so sebou. Nezabudneme na vás. Navždy v našich ❤-ciach s láskou 4.A a 4.B.