Pomoc ukrajincom pokračuje…
9. júna 2022
Reprezentovali sme školu na súťaži Zdravotník v akcii v Prešove
13. júna 2022

Opúšťame Hradec Králové

Dňa 11.6.2022 sme sa rozlúčili s našimi českými susedmi, kde sme strávili dva nezabudnuteľné týždne. Pracovný čas sme trávili vo dvojiciach na pridelených oddeleniach a to na Internej gastroenterologickej klinike, Gerontometabolickej  a na Chirurgickej klinike.  Počas praxe sme sa zúčastnili exkurzie na Oddelení urgentnej medicíny, jeden deň sme strávili na Centrálnych operačných sálach, kde sme videli okrem iného aj výmenu mitrálnej chlopne, mimotelový obeh a veľkým zážitkom bolo zažiť v akcii robotický operačný systém daVinci. Stáž sme ukončili exkurziou na Heliporte, kde nám naše pani učiteľky Mirka Sekulová a Lívia Bolčová slávnostne odovzdali certifikáty o ukončení zahraničnej odbornej stáže.

Poobedia sme využili na poznávanie novej krajiny, navštívili sme Bielu vežu, Obrie akvárium,  Hvezdáreň a planetárium, ale aj prekrásne historické centrum mesta s priľahlými nákupnými centrami.

Na tento pobyt budeme dlho spomínať, uchovávame si rôzne zážitky, nové vedomosti a zručnosti. Ďakujeme, že nám bolo vďaka Erasmus + umožnené vidieť svet, zakúsiť prax na iných pracoviskách, ako sme zvyknutí a spoznávať novú kultúru.