Imatrikulácia, ako sa patrí
27. októbra 2022
Nežijem podľa návodu
1. novembra 2022

Deň duševného zdravia po našom

Jednou z každoročných jesenných aktivít sú dni duševného zdravia pod vedením Ligy za duševné zdravie. Svetový deň duševného zdravia sa datuje 10. októbra. My sme si tento deň pripomenuli so 17dňovým meškaním, no vôbec nám to nevadí. Dňa 27.10.2022 vo štvrtok, pred nástupom na jesenné prázdniny, sme si tento deň urobili pohodovejším a pripomenuli si, že odbúrať stres z nášho života je nesmierne dôležité. V dnešnej dobe, nemôžme brať duševné zdravie na ľahkú váhu práve naopak musíme sa usilovať o duševné zdravie celej spoločnosti, pretože od toho výrazne závisí duševné zdravie jednotlivca.
Žiaci mali možnosť si dnešné vyučovanie osviežiť jogou, filmom o duševnom zdraví a obliekli sa do žltých farieb a tým podporili myšlienku Svetového dňa za duševné zdravie. V tento deň sme si vybrali žltú farbu, pretože symbolizuje optimizmus a chuť do života. Žltá farba rozžiarila našu školu tak, ako slnko žiari na našu Zem.