Deň duševného zdravia po našom
28. októbra 2022
Žlté šafrany
4. novembra 2022

Nežijem podľa návodu

Viete niečo o autizme a jeho formách, ako je aspergerov syndóm? My áno. Štvrtok 27.10. 2022 sme sa zúčastnili stretnutia s odborníkmi na túto tému. Prichádzali sme ráno s nejasnými očakávaniami, pretože sme nevedeli čo nás čaká, ale nakoniec to bol vydarený deň. Na úvod sme mali krátku prednášku s pani psychologičkou Vierou Hincovou a s pani Vlastou Pieckovou Beňovou, s odbornou pracovníčkou z komunitného centra 3Pé. Prednáška pokračovala veľmi zaujímavou a bohatou diskusiou o autistoch. Dozvedeli sme sa veľa dôležitých informácií hlavne o prežívaní a správaní človeka s autizmom. Autisti majú zložitý a náročný život. Svoj diskomfort prejavujú hlasitým krikom a vrieskaním, ktorý nazývame MeltDown. Ich nepokoj býva často spôsobený neznámymi situáciami a hlasnými zvukmi, nakoľko majú citlivý sluch. Narušený komfort zvládajú pokojný prístupom podpornej osoby, najčastejšie matky, a pomocou aktivít, ktoré ich zaujímajú a napĺňajú. Pri svojej obľúbenej činnosti dokážu stráviť aj dlhé hodiny. Okrem toho mávajú veľmi dobré pamäťové stopy, napríklad na čísla, cudzie jazyky a mapy. Dokážu so 100% presnosťou nakresliť mapu sveta bez predlohy. Cez svoje záujmy a mimoriadne schopnosti prekonávajú prekážky. Tiež sme sa dozvedeli, že je u autistov dôležitá zmyslová stimulácia a súvislosti s tým sme videli a mohli si vyskúšať senzorické pomôcky, ako vrecúška naplnené rôznymi materiálmi, podušky, knihu s rôznymi povrchmi na stimulovanie hmatu. Na záver sme si vyskúšali vyrobiť anjelikov, čo nás veľmi bavilo ako jednu z možností záujmových činností autistov. Autisti neustále potrebujú pomoc, už od detstva sa musia učiť aj sebaobslužným činnostiam, ktoré sú pre nich veľmi náročné a musia sa učiť aj sociálnej komunikácii, čo mi zdraví často považujeme za samozrejmosť. Pomoc im zabezpečujú rôzne komunitné centrá, občianske združenia ako napríklad BEZ NÁVODU alebo HANS občianske združenie, komunitné centrum 3Pé v Lučenci, ktoré hľadá dobrovoľníkov. Ak máte chuť a čas, môžete sa vy stať dobrovoľníkom (http://www.innetwork.sk/3pe/, https://www.beznavodu.sk/).

Laco 3.A