O 17. novembri
17. novembra 2022
Vitálne funkcie v kocke
21. novembra 2022

Jediná, jedinečná… naša stužková

Piatkový večer 18.11.2022 sa stal pre žiakov 4.A triedy nezabudnuteľným a neopakovateľným. V tento krásny večer nám triedna profesorka Mgr.Eva Czaková pripla stužky nádeje a stali sme sa oficiálnymi maturantami Strednej zdravotníckej školy v Lučenci. Oficiálna časť bola časť,ktorej sme sa báli najviac. No,bola nádherná,plná krásnych slov, citových vyznaní a hlavne plná emócií. Po oficiálnej časti sme si všetci vydýchli a nasledoval program v našej réžii. Program bol rozmanitý, zahŕňal veľa tancov, divadelné scény a boli v ňom zapojení aj rodičia, ktorí nám odpovedali na otázky v súťažnej hre milionár či súťažili o rôzne ceny v tombole. Vrúcne emócie tiež nechýbali pri čítaní častušiek a pitia z džbánu. Po tomto nasledovala už len voľná zábava. Táto noc nám všetkým utkvie v pamäti už navždy a sme vďační, že sme ju mohli prežiť.

Viki