Krása slova
24. februára 2023
EKO 45
26. februára 2023

Sprechen Sie Deutsch?

Aj tento rok sa na našej škole uskutočnila „Olympiáda z nemeckého jazyka“,
ktorá sa po dlhej dobe opäť konala prezenčnou formou v školskom, okresnom i krajskom kole. Olympiáda sa tradične skladala z dvoch častí: písomnej a ústnej. A ako to dopadlo?
Víťazkou školského kola sa stala Sofia Homolyová zo 4.B triedy, ktorá nás úspešne reprezentovala na okresnom kole v Lučenci, kde skončila prvá a na krajskom kole v Banskej Bystrici si „vyšprechovala“ pekné štvrté miesto.
Srdečne blahoželáme!