Sprechen Sie Deutsch?
24. februára 2023
Aby sa správne rozhodli …
3. marca 2023

EKO 45

Deň pred prázdninami (24.2.) sme nasávali informácie o súčasnom stave planéty, klimatickej zmene a ochrane životného prostredia.  Prednáška bola veľmi interaktívna, zaujímavá a zábavná na používanie. Mali sme na tabuli odkaz na stránku, cez ktorú sme odpovedali na rôzne otázky prieskumu. Rozprávali sme sa o vode, našej virtuálnej vodnej stope, priemernej spotrebe vody a znečisteniu riek, morí a oceánov. Taktiež sme spomenuli naše nekonečné znečisťovanie úrodnej pôdy a atmosféry. Dostali sme aj mnohé rady ako znížiť náš negatívny vplyv na našu planétu. Táto prednáška nás všetkých niečo naučila, obohatila o nové vedomosti a naplnila túžbou zmeniť náš svet k lepšiemu.                                            Ninka, Maxim 2.A