Trnava síce nepriniesla medailu, zato však skvelé zážitky
30. marca 2023
Opäť postup na celoslovenské kolo v SOČ!
2. apríla 2023

„Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla. “ John Ruskin

Marec- mesiac knihy
Možno pre niekoho socialistický prežitok, ale v dobe počítačov, notebookov a smartfonov je listovanie v knihe pre mnohých sviatok. Tak sme ho oslávili aj my v škole počas posledného marcového týždňa burzou kníh spojenou s čitateľským maratónom. Vo vestibule školy prebiehala knižná výstava spojená s predajom. Bola to akcia našich druhákov spolu s našou slovenčinárkou a ďakujeme Kníhkupectvu Dováľ za dodanie kníh. Tento rok sa po kovidovej pauze predalo až 50 kníh. Veľká vďaka patrí aj nášmu školníkovi a upratovačkám, ktorí nám pomohli s knižnou burzou.
Čitateľský maratón bežal počas vyučovania, kde učitelia čítali žiakom zo svojich obľúbených alebo práve rozčítaných kníh. Pre žiakov bolo zážitkom počuť čítať beletriu iných pedagógov ako učiteľku slovenčiny. Ak sa nám podarilo získať si touto marcovou akciou aspoň jedného čitateľa, aj tak to malo zmysel. A mňa teší, že touto akciou žila aj naša zborovňa.
Ďakujem, Vaša slovenčinárka