Ide o život!
6. apríla 2023
Konečne opäť v Prahe
17. apríla 2023

Deň Zeme!

12. apríl bol pre nás zaujímavý. Žiaci 3.A a 3.B sa zapojili do čistenia areálu našej školy . Začali sme skrášľovaním altánku, aby sme v ňom mohli stráviť pekné chvíľky cez prestávky. Neskôr sme sa rozdelili do skupín a spoločnými silami sme odpratali všetko lístie z areálu školy. Po prestávke posilnení dobrým jedlom sme pripravovali bežeckú dráhu, aby sme mohli zahájiť hodiny telesnej výchovy vonku . Sme radi, že sme mohli prispieť k zlepšeniu kvality životného prostredia na našej škole .

Monika, Maťka a Veronika , 3.A