Smutné svedectvo
28. júna 2023
Zborovňa na výjazde
7. júla 2023

A je to tu! Voda, slnko, party, klub, relax…

Po desiatich mesiacoch usilovnej práce sme sa dočkali zaslúženej odmeny. So školským rokom 2022/2023 sme sa spoločne celá škola rozlúčili na školskom dvore, kde potom ako odznela hymna SR, sa nám prihovoril pán riaditeľ, ktorý zhodnotil priebeh školského roka a ocenil najusilovnejších žiakov našej školy. Milým slovom nás potešil aj Maxim Ličko, ktorý sa nám prihovoril za všetkých žiakov našej školy. Následne sme sa presunuli do tried. Naše triedne učiteľky nám rozdali dlho očakávané výsledky našej práce – vysvedčenia a popriali krásne prázdniny. Samozrejme nechýbali ani spoločné posedenia tried na zmrzline.
Našim učiteľom ďakujeme za všetko, čo nás v priebehu školského roka naučili. Prajeme im, aby počas prázdnin načerpali nové sily do ďalšieho školského roka. Žiakom prajeme krásne prázdniny. Uvidíme sa v septembri.