Pekné dopoludnie na ZŠ Vajanského
27. septembra 2023
KNIŽNICA PO PRVÝKRÁT ?
28. septembra 2023

Zasadala spojka medzi študentmi a vedením školy

Školský parlament má v súčasnosti zástupcov z každej triedy. Zvolení delegáti  jednotlivých tried sa stretli v školskej knižnici po dvojmesačnej pauze. Zaoberali sa plánovanými akciami, modernizáciou oddychových zón pre žiakov na chodbách (ďakujeme, pán riaditeľ) a diskutovali o aktuálnych témach, týkajúcich sa školy a študentského života. V závere si spoločne zaželali pohodový pracovný školský rok 2023/2024.