Zasadala spojka medzi študentmi a vedením školy
27. septembra 2023
„Bežal“ sa maratón v Lučenci
3. októbra 2023

KNIŽNICA PO PRVÝKRÁT ?

“Miestnosť bez kníh je ako telo bez duše.” – Marcus Tullius Cicero

Neuveriteľné, ale pravdivé… Mnohí z našich prvákov navštívili prvý raz vo svojom živote priestory verejnej knižnice. V rámci vyučovania slovenského jazyka sme absolvovali po 2 septembrové štvrtky návštevu Novohradskej knižnice v Lučenci. Pani Volčuková nám poskytla množstvo informácií o systéme a náplni práce knižnice. Čo je to online katalóg, MDT, rešerš, bibliografia a mnoho ďalších. Prešli sme sa oddelením odbornej literatúry aj beletrie. Ďakujeme za možnosť registrácie za čitateľov knižnice. Uvidíme, koľkí z nás knižnicu navštívia cestou zo školy a odnesú si aj nejakú knižku prečítať domov.

A.B a prváci