Opäť pri darovaní krvi vo Veľkom Krtíši …
24. novembra 2023
Anglická olympiáda má svojho víťaza
5. decembra 2023

Červenou stužkou k vyjadreniu solidarity

Červená stužka je symbolom kampane boja proti AIDS. Pripnutím červenej stužky vyjadrujeme solidaritu s osobami, ktoré infekciou HIV alebo ochorením AIDS trpia. 1. decembra si každý rok pripomíname svetový deň boja proti HIV/AIDS a v súvislosti s touto kampaňou študenti 2.B. triedy pripli svojim učiteľom, zamestnancom školy a žiakom červené stužky ako medzinárodný symbol solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS. Najúčinnejším prostriedkom na zabránenie šírenia HIV a AIDS je prevencia. Zameranie kampane je na mladého človeka a na jeho vedenie k zdravého životného štýlu. V rámci prevencie sme realizovali prednášky o danej problematiku na škole. Kampaň je kampaňou mladých a je venovaná mladým, je tiež zameraná na zvýšenie informovanosti o HIV/AIDS.
V poslednom desaťročí pozorujeme u nás vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie a rýchlo stúpa aj počet ľudí žijúcich s HIV infekciou (1072 občanov Slovenskej republiky žijúcich s HIV infekciou k 31.12.2021).

Mgr. Alexandra Marko a kolektív mladých ľudí zo SZŠ