Každý deň budú vraj Vianoce….
18. decembra 2023
Slovenčina naša ľúbezná
20. decembra 2023

V nebi niekto rátal z lupienkov margariet…

Tóny vianočnej piesne a vianočné vinše sme posledný deň praxe v tomto kalendárnom roku venovali pacientom a personálu v nemocnici v Rimavskej Sobote. Silná kolednícka zostava v ktorej bol Mikuláš aj s Mikuláškou, anjelom, čertom, vianočným škriatkom, sobom a s Mikulášovou pomocníčkou, sa vybrala potešiť ľudí v nemocnici a pripomenúť im blížiace sa Vianoce. Prvou zastávkou nášho putovania bolo detské oddelenie. Od detí sme si odnášali krásny smiech a radosť. Ďalej sme koledovali na gynekologicko – pôrodníckom oddelení, chirurgii, na internom a samozrejme sme boli pozdraviť aj vedenie nemocnice, kde sme za koledovanie dostali aj poriadnu výslužku. Tešíme sa, že sme mali možnosť potešiť v tomto predvianočnom čase tých, ktorí to naozaj veľmi potrebujú, našich pacientov a tých, ktorí sa o nich starajú – zdravotníkov. Tak prajeme všetkým šťastné a veselé Vianoce.
Štvrtáci RS skupina