Keď bolí duša.
25. januára 2024
Keď zdravotka plesá
3. februára 2024

Zdravotná výchova na základných školách v Rimavskej Sobote

V rámci edukačnej činnosti v oblasti zdravotnej výchovy sme zavítali aj na základné školy v Rimavskej Sobote, konkrétne na ZŠ Daxnera a ZŠ P. Dobšinského.  Okrem už tradičných ukážok prvej pomoci, ktoré sú doménou našej školy, sme svoje pôsobenie rozšírili aj na témy, ktoré trápia najmä starších žiakov. Z prvej pomoci sme zdôraznili význam oživovania a precvičili sme si techniku aj na resuscitačnom modeli. Odborné prednášky sme zamerali na dospievanie a problémy, ktoré toto obdobie so sebou prináša. V ďalšej časti sme prezentovali typy rizikového správania žiakov, najmä sebapoškodzovanie, šikana na školách, či vplyv návykových látok. Besedovali sme o príčinách takéhoto správania a zakončili sme besedu aj dotazníkovou anketou. Tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Adriána a Simona 3. B