Bojovali sme s vodným živlom (foto + video)
14. júna 2019
Výmena stráží na stáži
20. júna 2019

Brno se hlásí

Zahraničné stáže sa stali u nás v škole pevnou súčasťou súvislej júnovej praxe tretiakov. Najdlhšiu spoluprácu v tejto oblasti máme s Domom liečby bolesti s hospicom v Rajhrade u Brna. Je to zariadenie, ktoré u nás nemá obdoby. Starostlivosť o umierajúcich je perfektná vďaka prepojeniu s kláštorom, dlhoročnej tradícii, ale hlavne kvôli perfektnému personálu. Je tu naozaj čomu sa naučiť.

Ako opísať prvé dni ? Teplá, sparná cesta s nekonečným meškaním, pozdný príchod do Rajhradu, dobré české chladené nápoje. Pondelkový nástup na oddelenia s milým, srdečným a úprimným privítaním, s iným pohľadom na zdravotnú, najmä paliatívnu starostlivosť. Popoludnia sa nezaobídu bez spoznávania pamiatok mesta Brna a samozrejme nákupov. Ešte sa tešíme na ďalšie dni…