ŽLTÁ JE DOBRÁ
29. októbra 2019
ZBIERAJ PAPIER, POMÔŽ ZEMI
5. novembra 2019

Tak už oficiálne patríme do rodiny SZŠ!

My, prváci SZŠ sme sa včera, 29. októbra 2019, stali členmi rodiny zdravoťákov po imatrikulácii v hoteli Pelikán. Akcia začala cez veľkú prestávku, keď k nám do tried nabehli druháci s plnou výbavou maľovačiek a „zmaľovali“ nás na nepoznanie. Okrem toho sme sa museli povinne prezliecť do predpísaných úborov a v tomto prestrojení absolvovať ešte 3 vyučovacie hodiny. A presun ? Katastrofa…prestrojení, domaľovaní, cez mesto , za svetla, so spevom a s našimi triednymi presun do Pelikánu. Strach, obavy, stres, všetko opadlo…Súťažné úlohy medzi triedami, smiech, zábava a nakoniec diskotéka. Síce vyhrala I.A, ale my si nezávidíme, lebo do rodiny SZŠ sme vstúpili všetci. Báli sme sa vás, naši druháci, ale ďakujeme vám a vašim triednym za nezabudnuteľné prijatie do cechu študentského a za výstižné tablá, ktoré nás budú sprevádzať do konca 4. ročníka.

              žiaci 1. ročníka SZŠ