Najlepšie navždy!
18. novembra 2020
Škoda by bolo takých jazykov za rúškami
26. novembra 2020

Sloboda v online priestore.

Priblížiť obdobie nežnej revolúcie dnešným pätnásťročným je priam sizyfovskou úlohou aj v “normálnom” školskom procese, tobôž v období vyučovania bez kriedy, tabule, triedy i budovy školy. Predsa len sme sa do toho dali, čeliac konfrontácii s tínedžerskými záujmami a lavínou painformácií zo sociálnych sietí. Prípravu na online debatu sme započali v dostatočnom predstihu, odporúčaniami na vhodnú dostupnú kinematografiu a úpravou rozvrhu, tak aby bolo na to dosť času i besedujúcich. Medzigeneračnú “integritu” zabezpečili žiaci prvého ročníka na jednej strane a na druhej “pamätníci socializmu” z pedagogických radov – profesori Czaková, Bálintová, Nagy, Skrutek a Sekula. Po prezentácii dejinných udalostí viažúcich sa k 17. novembru zazneli osobné skúsenosti s pošliapanou demokraciou a neslobodou made in Czechoslovakia + spomienky na “nežnú”. Zvlášť interesantne vyšlo porovnanie “boja za slobodu” 17. 11. 2020 s rovnakým dátumom v roku 89 a 39. Či bola naša misia splnená nevedno – do hláv a duše študenta ani cez ZOOM nevidno. Snáď všetci pochopili, že Sloboda jedného človeka končí tam, kde začína sloboda druhého. Misia “pochovania Lenina” nekončí ani po 31 rokoch.

riaditeľ školy

Deň boja za demokraciu new