Krajské kolo SOČ dištančne
29. marca 2021
Bez maturít a záverečných skúšok
8. apríla 2021

Čitateľský maratón

„Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla. “

Kto z Vás siahol na základe čítania Vášho učiteľa po knihe? Zaujala Vás na matematike pani profesorka Czaková s knihou Romantické násilie? Či na prvej pomoci pani profesorka Drugdová s knihou Mengeleho dievča alebo na ošetrovateľstve kniha Sviňa čítaná pani profesorkou Murínovou? 

Naši učitelia sa rozhodli  pri príležitosti Mesiaca knihy  tradične  počas pandémie realizovať  ČITATEĽSKÝ  MARATÓN.  Tento rok bol originálny aj online formou čítania. Čítalo sa viac ako jeden marcový týždeň. Pedagógovia vyberali knihy, triedy aj termín, na ktorej hodine a v ktorej triede  túto čitateľskú aktivitu podporia. Výber kníh bol rôznorodý a vo všetkých triedach žiaci počúvali úryvky z kníh, ktoré čítajú ich učitelia. 

Ak sme motivovali čo i len jedného žiaka k čítaniu, aj tak to malo v tejto pretechnizovanej dobe zmysel.

Ďakujeme aj touto cestou našim kolegom za pochopenie a podporu. 

P.S. A nezabudnite, že domček kníh je stále plný a čaká na svojich čitateľov

A.B.