Letná škola skončila, hurá do školy.
27. augusta 2021
Otvorili sme nový školský rok
3. septembra 2021

S Erasmus + do sveta…

Dlhá cesta za poznaním – aj tak by sa dala definovať odborná stáž, ktorá nás nasledujúci školský rok čaká. V minulom školskom roku sa nám vďaka projektu Moderné vzdelávanie pre prax II v celkom sume 178 000 € darilo realizovať aktivity v rámci extra hodín, práce učiteľov v jednotlivých kluboch na škole (pokračujeme aj tento rok), ale od septembra už plánujeme vycestovať do zahraničia. Iba pred týždňom k nám dorazila informácia o schválenom projekte Odborná prax v zahraničí – cesta za poznaním v rámci Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov programuErasmus+ so schváleným grantom 68 235 €. Žiaci a odborní učitelia vycestujú do troch krajín – Českej republiky, Nemecka a Portugalska, aby získali množstvo odborných zručností a skúseností, ale aj spoznali hostiteľské krajiny. Taktiež nás čaká rozvíjanie jazykových zručností cez projekt Integrácia CLIL do vzdelávania v celkovej sume 11 800 €, pomocou ktorého 3 učitelia cudzieho jazyka a 4 učiteľky odborných predmetov  absolvujú jazykové kurzy vo Veľkej Británii a v Nemecku. Najaktuálnejšie dávame do pozornosti projekt Plus pre profesiu cez Erasmus + – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov v rámci KA  1 – OVP – odborné vzdelávanie a príprava vo výške grantu 46 000 €. Už tento mesiac vycestuje skupinka 6 žiakov s 2 odbornými učiteľkami do Českej republiky – do Brna, kde absolvujú odbornú stáž priamo vo Fakultnej nemocnici u sv. Anny v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou v Brne.  V septembri následne odcestujú do Českých Budějovíc 2 odborní učitelia, aby rozvíjali svoj osobný a profesionálny rast v oblasti využívania IKT a  výučbového systému Moodle s cieľom do budúcna internacionalizovať školu cez e – Twinning s partnerskými školami. Taká istá misia je naplánovaná pre 2 učiteľov v Hradci Králové na Vyššej odbornej škole zdravotníckej a Strednej zdravotníckej škole, a ešte 16 žiakov absolvuje odbornú stáž vo Fakultnej nemocnici v Praha – Motol, v Nemocnici na Františku a vo Fakultnej nemocnici v  Hradci Králové. Veríme, že napriek zhoršujúcej sa pandemickej situácii sa nám podarí naplánované aktivity zrealizovať. Môže k tomu prispieť miera zaočkovanosti našich žiakov 3. a 4. ročníka, ktorí vďaka tomu budú môcť bez komplikácií vycestovať do zahraničia. Príkladom pre svojich žiakov v tomto smere sú ich učitelia. Odborné učiteľky, ktoré budú žiakov sprevádzať v zdravotníckych zariadeniach v Českej republike, ale aj v Nemecku a v Portugalsku boli zaočkované medzi prvými, nakoľko od februára tohto roku priamo ošetrovali Covid pozitívnych pacientov. Ešte stále je tu šanca aj pre tých, ktorým sa ešte zaočkovať nepodarilo, aby to stihli zrealizovať tak, aby sa mohli zúčastniť týchto zaujímavých aktivít v zahraničí. Veľa zdravia, šťastnú cestu a úspešný návrat domov😊

PhDr. Miroslava Sekulová, projektový koordinátor

PS : Všetkým záujemcov o absolvovanie stáží dávame do pozornosti prihlášku, odoslanie životopisu https://europass.cedefop.europa.eu/sk/europass-documents

 (odošlite emailom, cez EDU Page školy alebo osobne spolu s motivačným listom) Mgr. Beátke Murín – bjurigova@gmail.com

Prihláška

Výberové konanie

.