Biela pastelka v uliciach už po 20-ty krát.
26. septembra 2021
Odovzdávanie vedomostí mladším
28. septembra 2021

Erasmus + – naše poslanie úspešne ukončené

   Fakultná nemocnica u svätej Anny v Brne je druhou najväčšou nemocnicou v meste a jej história siaha až do 18. storočia. Nemocnica sa podieľa na výučbe študentov Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity, čo znamená, že na každom rohu sme stretávali pekných medikov. V areáli sa nachádzajú vysoko špecializované pracoviská zabezpečujúce zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov nie len Brna, ale aj celej Moravy.

Vďaka Erasmu sme sa mohli aj my začleniť do ich života. Po prvom týždni v Brne plnom zážitkov a spoznávania sme sa prehupli do druhej polovice nášho pobytu.

V nedeľu došlo aj k výmene „stráži”, kedy p. uč. Mgr. S. Krnáčovú vymenila p. uč. Mgr. A. Hergelová. My ako skúsené a zbehlé „brňáčky” sme jej všetko poukazovali a porozprávali naše zážitky a pocity.

Druhý týždeň odbornej stáže sa niesol v duchu realizácie ošetrovateľských odborných výkonov, nasávania ďalších nových poznatkov a zručností. Praxovali sme vo dvojiciach na troch rôznych oddeleniach a to na internej kardiologickej klinike (I. IKAK), na internej klinike (II. IK) a na chirurgickej klinike (I.CHK) pod vedením pani prof. zo SZŠ Brno Jaselská, alebo pod vedením staničných sestier. Mali sme možnosť byť prítomné na rôznych vyšetreniach, napríklad ECHO, endoskopie, CT, HD a iné zobrazovacie metódy. Niektoré z nás sme sa zaučili  aj na pľúcnej ambulancií, kde sme asistovali pri spiromentriách. Spoznali sme aj organizáciu práce na chirurgických JIS-kách.

V utorok sme absolvovali vynikajúcu exkurziu na koronárnej jednotke. Staničná sestra nám podrobne poukazovala a opísala ich vysokošpecializované fungovanie na oddelení a ambulanciách. Novinkou bol pre nás pojem PICC, čo znamená periférne implantovaná centrálna kanyla zavedená cez vena radialis, ktorá môže byť ponechaná v organizme pri dobrej starostlivosti aj niekoľko rokov. Veľmi nás potešila možnosť  sledovať invaznívne zákroky, ako je náhrada poškodenej mitrálnej chlopne umelou protézou a tiež koronarografiu u pacienta so zavedeným stendom, ktorý bolo potrebné rozšíriť balónikom.

Vo štvrtok sme s radosťou absolvovali návštevu u pani námestníčky Mgr. Zveřinovej, ktorej sme poďakovali za možnosť stráviť dva týždne na pôde FNUSA. Milo nás prekvapili darčeky, ktoré sme v mene nemocnice dostali.

Posledné dni stáže sa niesli v duchu príprav na domov. V sobotu sme cestu zvládli hravo a v Lučenci na stanici nás čakali rodičia a priatelia, ktorých sme sa po dvoch týždňoch už nevedeli dočkať.

Z Brna si odnášame množstvo pozitívnych spomienok a poznatkov, mohli sme zažiť ruch veľkej nemocnice a veľkomesta. Tu sa naša cesta končí a zo srdca ďakujeme všetkým, vďaka ktorým sa mohla táto stáž zrealizovať.

4.A – Miriam Kučerková, Veronika Berkiová

4.B – Bianka Budzáková, Viktória Hikkerová, Veronika Šimunková, Natália Kamenská

Mgr. Angelika Hergelová

   Fakultná nemocnica u svätej Anny v Brne je druhou najväčšou nemocnicou v meste a jej história siaha až do 18. storočia. Nemocnica sa podieľa na výučbe študentov Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity, čo znamená, že na každom rohu sme stretávali pekných medikov. V areáli sa nachádzajú vysoko špecializované pracoviská zabezpečujúce zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov nie len Brna, ale aj celej Moravy.

Vďaka Erasmu sme sa mohli aj my začleniť do ich života. Po prvom týždni v Brne plnom zážitkov a spoznávania sme sa prehupli do druhej polovice nášho pobytu.

V nedeľu došlo aj k výmene „stráži”, kedy p. uč. Mgr. S. Krnáčovú vymenila p. uč. Mgr. A. Hergelová. My ako skúsené a zbehlé „brňáčky” sme jej všetko poukazovali a porozprávali naše zážitky a pocity.

Druhý týždeň odbornej stáže sa niesol v duchu realizácie ošetrovateľských odborných výkonov, nasávania ďalších nových poznatkov a zručností. Praxovali sme vo dvojiciach na troch rôznych oddeleniach a to na internej kardiologickej klinike (I. IKAK), na internej klinike (II. IK) a na chirurgickej klinike (I.CHK) pod vedením pani prof. zo SZŠ Brno Jaselská, alebo pod vedením staničných sestier. Mali sme možnosť byť prítomné na rôznych vyšetreniach, napríklad ECHO, endoskopie, CT, HD a iné zobrazovacie metódy. Niektoré z nás sme sa zaučili  aj na pľúcnej ambulancií, kde sme asistovali pri spiromentriách. Spoznali sme aj organizáciu práce na chirurgických JIS-kách.

V utorok sme absolvovali vynikajúcu exkurziu na koronárnej jednotke. Staničná sestra nám podrobne poukazovala a opísala ich vysokošpecializované fungovanie na oddelení a ambulanciách. Novinkou bol pre nás pojem PICC, čo znamená periférne implantovaná centrálna kanyla zavedená cez vena radialis, ktorá môže byť ponechaná v organizme pri dobrej starostlivosti aj niekoľko rokov. Veľmi nás potešila možnosť  sledovať invaznívne zákroky, ako je náhrada poškodenej mitrálnej chlopne umelou protézou a tiež koronarografiu u pacienta so zavedeným stendom, ktorý bolo potrebné rozšíriť balónikom.

Vo štvrtok sme s radosťou absolvovali návštevu u pani námestníčky Mgr. Zveřinovej, ktorej sme poďakovali za možnosť stráviť dva týždne na pôde FNUSA. Milo nás prekvapili darčeky, ktoré sme v mene nemocnice dostali.

Posledné dni stáže sa niesli v duchu príprav na domov. V sobotu sme cestu zvládli hravo a v Lučenci na stanici nás čakali rodičia a priatelia, ktorých sme sa po dvoch týždňoch už nevedeli dočkať.

Z Brna si odnášame množstvo pozitívnych spomienok a poznatkov, mohli sme zažiť ruch veľkej nemocnice a veľkomesta. Tu sa naša cesta končí a zo srdca ďakujeme všetkým, vďaka ktorým sa mohla táto stáž zrealizovať.

4.A – Miriam Kučerková, Veronika Berkiová

4.B – Bianka Budzáková, Viktória Hikkerová, Veronika Šimunková, Natália Kamenská

Mgr. Angelika Hergelová