Výmena stráží na stáži
20. júna 2019
Mladí záchranári !
24. júna 2019

Darovať krv v júni

Svoju premiéru pri darovaní krvi zažili žiačky 2. A triedy– Natália Zaťková a Viki Fedešová. V spolupráci s miestnym spolkom SČK vo Veľkom Krtíši a s Mobilnou jednotkou HTO z Banskej Bystrice zabezpečovali zdravotnícky dozor.  Už siedmy rok sa naši žiaci zúčastňujú jednotlivých odberov, kde spolu s p. Ubrankovičovou  – vedúcou Miestneho spolku SČK  vo Veľkom Krtíši , pomáhajú pri rôznych úlohách – merajú tlak krvi, zapisujú identifikačné údaje a poskytujú najmä psychickú podporu po odberoch. Veď nabudúci rok sa obidve možno stanú darkyne krvi, čo sa stáva na našej škole dlhoročnou tradíciou. Aj na budúci týždeň, v stredu 26. júna 2019, sa opäť vyberieme do priestorov VšNsP v Lučenci a so žiakmi absolvujeme odber krvi. Všetkých, ktorí sa môžu zúčastniť a spĺňajú kritériá odberu (odkaz na http://kosice.redcross.sk/podmienky_pre_darovanie_krvi) srdečne pozývame…

M. Sekulová